Polystyrene

Popular Products

Polystyrene Balls 25mm Pack of 100

Polystyrene Balls 25mm Pack of 100

$6.70 Incl. GST
$6.09 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $7.37
Polystyrene Eggs 70mm Pack of 10

Polystyrene Eggs 70mm Pack of 10

$9.96 Incl. GST
$9.05 Ex. GST
BUY BULK

- +
9% OFF RRP $10.94
Polystyrene Balls 100mm

Polystyrene Balls 100mm

$1.16 Incl. GST
$1.05 Ex. GST

- +
8% OFF RRP $1.26
Decofoam Egg 68mm with Yellow Ribbon 20 Pce

Decofoam Egg 68mm with Yellow Ribbon 20 Pce

$8.95 Incl. GST
$8.14 Ex. GST

Please Contact us for an ETA

9% OFF RRP $9.85


Polystyrene Eggs 70mm Pack of 10

Polystyrene Eggs 70mm Pack of 10

$9.96 Incl. GST
$9.05 Ex. GST
BUY BULK

- +
9% OFF RRP $10.94
Construction Foam A3 Pack of 10

Construction Foam A3 Pack of 10

$37.35 Incl. GST
$33.95 Ex. GST
BUY BULK

- +
9% OFF RRP $41.09
Decofoam Egg 68mm with Yellow Ribbon 20 Pce

Decofoam Egg 68mm with Yellow Ribbon 20 Pce

$8.95 Incl. GST
$8.14 Ex. GST

Please Contact us for an ETA

9% OFF RRP $9.85
Easy Craft Kit -  Christmas Balls

Easy Craft Kit - Christmas Balls

$79.95 Incl. GST
$72.68 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $87.94
Ornament Cap with Wire Pack of 60

Ornament Cap with Wire Pack of 60

$14.19 Incl. GST
$12.90 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $15.61
Poly Bugs Assorted Pack of 30

Poly Bugs Assorted Pack of 30

$19.95 Incl. GST
$18.14 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $21.94
Poly Cones 20cm Pack of 5

Poly Cones 20cm Pack of 5

$6.95 Incl. GST
$6.32 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $7.64
Poly Half Circles Pack of 25

Poly Half Circles Pack of 25

$4.95 Incl. GST
$4.50 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $5.44
Poly Head

Poly Head

$21.94 Incl. GST
$19.95 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $24.14
Poly Rabbits & Eggs Pack of 30

Poly Rabbits & Eggs Pack of 30

$18.50 Incl. GST
$16.82 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $20.35
Poly Sea Creatures Pack of 25

Poly Sea Creatures Pack of 25

$9.96 Incl. GST
$9.05 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $10.94
Poly Stars 75mm Pack of 25

Poly Stars 75mm Pack of 25

$10.50 Incl. GST
$9.55 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $11.55
Polystyrene Ball 150mm

Polystyrene Ball 150mm

$3.25 Incl. GST
$2.95 Ex. GST
BUY BULK

- +
9% OFF RRP $3.58
Polystyrene Balls 100mm

Polystyrene Balls 100mm

$1.16 Incl. GST
$1.05 Ex. GST

- +
8% OFF RRP $1.26
Polystyrene Balls 25mm Pack of 100

Polystyrene Balls 25mm Pack of 100

$6.70 Incl. GST
$6.09 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $7.37
Polystyrene Balls 50mm Pack of 10

Polystyrene Balls 50mm Pack of 10

$1.76 Incl. GST
$1.60 Ex. GST

- +
27% OFF RRP $2.42
Polystyrene Balls 75mm Pack of 10

Polystyrene Balls 75mm Pack of 10

$3.85 Incl. GST
$3.50 Ex. GST

- +
28% OFF RRP $5.34
Polystyrene Circles Pack of 10

Polystyrene Circles Pack of 10

$9.90 Incl. GST
$9.00 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $10.89
Polystyrene Cup Pack of 25

Polystyrene Cup Pack of 25

$3.95 Incl. GST
$3.59 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $4.35
Speckled Eggs Pack of 10

Speckled Eggs Pack of 10

$10.94 Incl. GST
$9.95 Ex. GST

- +
9% OFF RRP $12.04